ของเล่น

แนะนำการเลือกของเล่นให้เหมาะสมต่อพัฒนาการของลูกน้อย

พัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ถือเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเด็กทุกท่านจะมีพัฒนาการได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากการให้เด็กเล่นของเล่นเป็นอย่างแรก และของเล่นสำหรับเด็กในปัจจุบันจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน เด็กในแต่ละวัยจะเหมาะสำหรับการเล่นของเล่นที่แตกต่างกันออกไป เพราะของเล่นชนิดต่าง ๆ จะส่งเสริมพัฒนาการได้ต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกของเล่นเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีที่สุด 

แนะนำวิธีการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป 

1. เด็กวัย 1-2 ขวบ : สำหรับการเลือกของเล่นให้แก่เด็กวัยนี้ควรเลือกของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการในด้านการทรงตัว กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ และการประสานสัมพันธ์ของร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยของเล่นที่ควรเลือกใช้งานนั้นควรจะเป็นของเล่นประเภทดัน ลากจูง หรือของเล่นมีเสียงต่าง ๆ อย่างเช่น กลอง ที่จะช่วยให้เด็กมีความเชื่อมโยงทางสายตา ช่วยเพิ่มพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และการได้ยิน เป็นต้น นอกจากนี้ควรเลือกของเล่นที่เสริมในด้านความคิดและสติปัญญาด้วยเช่นกัน อย่างเช่น กล่องรูปทรงเรขาคณิต หรือของเล่นที่มีสีและมีภาพประกอบ เป็นต้น 

2. เด็กวัย 2-3 ขวบ : สำหรับเด็กในวัยนี้ควรเลือกของเล่นที่ช่วยในด้านการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน เพราะถึงแม้ว่าเด็กจะสามารถเดินเองได้แล้ว แต่ก็อาจจะยังไม่คล่องหรือแข็งแรงเท่าไหร่นัก ควรเลือกของเล่นอย่างเช่น ม้าโยก จักรยานสามล้อ หรือของเล่นประเภทลากจูง เป็นต้น อีกทั้งควรเลือกของเล่นที่ช่วยในเรื่องของการจดจำเพื่อช่วยเสริมในด้านของความคิดและสติปัญญา อย่างเช่น กระดานเรขาคณิต ตัวต่อเลโก้ หรือตัวต่อจิ๊กซอว์ เป็นต้น และสำหรับของเล่นที่เสริมสร้างในด้านของสมองและจินตนาการ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ด้วยการเล่นของเล่นจำลอง เล่านิทานโดยใช้เป็นบทบาทสมมุติ หรือการจำลองเรื่องราวตามจินตนาการของเด็ก เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้เลยว่า การเลือกของเล่นให้แก่ลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากเด็ก ๆ ในแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย และในด้านสมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรเลือกของเล่นให้เหมาะสม และสามารถเสริมสร้างพัฒนาการได้ดีมากที่สุด อีกทั้งยังควรทำกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับลูก ๆ เพื่อช่วยให้เด็กได้รับความอบอุ่น และได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น