ของเล่น

แนะนำการเลือกของเล่นให้เหมาะสมต่อพัฒนาการของลูกน้อยแนะนำการเลือกของเล่นให้เหมาะสมต่อพัฒนาการของลูกน้อย

พัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ถือเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเด็กทุกท่านจะมีพัฒนาการได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยเริ่มจากการให้เด็กเล่นของเล่นเป็นอย่างแรก และของเล่นสำหรับเด็กในปัจจุบันจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกัน เด็กในแต่ละวัยจะเหมาะสำหรับการเล่นของเล่นที่แตกต่างกันออกไป เพราะของเล่นชนิดต่าง ๆ จะส่งเสริมพัฒนาการได้ต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกของเล่นเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีที่สุด  แนะนำวิธีการเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป  1. เด็กวัย 1-2{...}

Read MoreRead More