อาหารทารก

อาหารที่เหมาะกับทารก 0 – 12 เดือนอาหารที่เหมาะกับทารก 0 – 12 เดือน

อาหารที่เหมาะสมกับวัยทารก อาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับเด็กทารก 0 -112 เดือน เมื่อเทียบกับขนาดของทารก ทารกจะมีความต้องการพลังงาน วิตามินและแร่ธาตุสูงกว่าผู้ใหญ่มาก โดยช่วงเวลาดังกล่าวคุณแม่ควรเน้นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านรสชาติของทารก            1. อาหารที่เหมาะกับทารกแรกเกิด-6เดือน อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้มีเพียง “นมแม่”    เท่านั้น การให้นมแม่ไม่มีหลักเกณฑ์ ปริมาณที่ตายตัว คุณแม่ควรยึดหลัก กินอิ่มหลับสบาย{...}

Read MoreRead More